Gästbok

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

ERBJUDANDE

Pressentkort
Ge bort en gåva till en vän.

Rabatter
10 % rabatt

Dropp in
Torsdagar mellan
13.00 - 18-00


Besöksadress;


NP Coaching-Konsult
Muraregatan 6
302 48 Halmstad
Tel 0763-10 30 00

nenad@np-coaching-konsult.se

 

    Snabb Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 NP Coaching-Konsult  Besöksadress;   Muraregatan 6   302 48 Halmstad           Tel;  0763-103 000           Mail;  nenad@np-coaching-konsult.se

NP  Coaching-Konsult

Din vägledare till en bättre framtid

Vad passar dej?
Enskilda samtal, gruppsamtal eller föreläsningar?
 KBT eller Coaching.

Det finns olika arbetssätt man kan använda sig av i arbetet med coaching och samtalsterapi utifrån KBT. Jag arbetar med enskilda samtal, gruppsamtal men även med föreläsningar. 

Det är utifrån klientens problem, önskan och situation som avgör vilken metod vi ska använda oss av, KBT eller Coaching.
Nedan förklarar jag skillnaden på dessa begrepp för att tydliggöra vad de innefattar och så att du själv kan se vad som skulle passa dej bäst utifrån dina behov.
 
Jag talar flera olika språk utöver svenska, såsom engelska, tyska, croatiska och jugoslaviska (bosniska/serbiska). Detta medför att även personer som inte kan det svenska språket så bra kan få hjälp utan att behöva tolk.

 

KBT

KBT är en problemlösningsmetod som kan användas överallt i vardagen, på jobbet, i företaget och på fritiden. Alla har rätt att må bra och med KBT kan du få ett nytt perspektiv på livet. Att kunna se på saker och ting ur en annan synvinkel, en positiv synvinkel som resulterar med att du berikar ditt liv positivt. Att försöka förbättra livet och må ännu bättre är en naturlig drivkraft som för oss framåt. Detta utnyttjar man inom KBT.
Man lär sig förändra negativt till positivt, övervinna det svåra hitta vägar till en lösning på problem.
Med proffessionell handledning  kan livet förändras  och uppsatta mål  att bli verklighet.

KBT  är ur ett professionellt perspektiv en psykoterapeutisk behandlingsmetod.  Den utgår ifrån klienten själv så som klienten är just nu, vad klienten vill och det klienten vill åstadkomma.  

Metoden innebär att man på ett strukturerat sätt, med hjälp av en professionell handledare, arbetar med att förändra klientens invanda tankar, känslor och handlingsmönster. Det mönster som gör att klienten inte mår väl.

KBT arbetar utifrån ett problem eller ett mål, men terapeuten ställer också en diagnos.
Diagnosen utgör sedan basen för hur problemet ska lösas eller målet ska nås.. Ingenting är omöjligt det gäller bara att hitta en bra metod att nå dit. Inom KBT jobbar man först och främst i nutid och tillbakablickar man bara precis så mycket som är nödvändigt för att kunna gå vidare.

KBT terapeuten arbetar utifrån tydliga frågeställningar.
Man kan likna det med mattematik. Problemet tydliggörs.  Därefter letar man efter en formel, en metod som kan hjälpa klienten att åstadkomma en positiv förändring och på sikt lösa problemet.
Alltså, vad är problemet, vilka förändringar behöver göras, vilka mål och visioner finns?

Terapeuten lär  klienten en metod som hjälper  honom/henne att förstå och hantera sina egna tankar och känslor vilka leder till  handlingar. Genom tankar styrs också våra känslor. Dessa känslor kan leda till en handling som kan uppfattas som positiv eller negativ. 
KBT hjälper dig också att hitta din struktur i vardagen utifrån dina egna förutsättningar. På så sätt får klienten hjälp att lära sig se på saker på olika sätt, och att värdera det för vad det egentligen det är, inte vad hon/han tror det är.

Som en enkel summering hjälper dej KBT att få bra kvalité på livet och skapar nya perspektiv. KBT hjälper dej att förändra din synvinkel, som i sin tur innebär bli gladare, piggare, skratta oftare, känna dej nöjd, våga anta nya utmaningar, bygga upp självförtroendet mm.

Tiden är inne. Våga satsa på ditt liv. Oavsett ålder är det aldrig försent att förändra sitt liv till det bättre,  gör det nu!!

Hur går ett samtal till?
Vid första besöket beskriver klienten sin situation och vad som anlett besöket. Tillsammans lägger  terapeuten och klienten upp  en handlingsplan. Antalet besök är alltid individuellt och bestäms gemensamt under behandlingens gång utifrån klientens situation.
Man arbetar med ett eller flera avgränsade  problem som är viktiga för klienten. Ett behandlingstillfälle  inom KBT brukar kallas för en session.
Varje session brukar omfatta mellan 45 minuter och en timme.

Klienten och terapeuten arbetar tillsammans med att kartlägga, strukturera och hitta alternativ till tankar och känslor som inte är optimala för klienten.  Tillsammans gör man därefter en beteendeanalys för att kartlägga samspelet mellan klienten och hans omgivning. Utifrån den kartläggningen arbetar man sedan med att förändra det handlingsmönster som inte är välfungerande  för klienten.

Vid varje session följer man en på förhand gemensam bestämd arbetsplan, en sk. agenda. Syftet med denna agenda är att ge samtalet en struktur som ska vara lätt att följa och även att befrämja ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem.

Under sessionen är oftast både klienten och terapeuten aktiva och anteckningar förekommer. Ett alternativ som kan förekomma om önskemål finns, är att spela in sessionen på ett band som klienten sedan får med sig hem.

Tänk på att detta bara är ett exempel på hur en session kan se ut. Allt är individuellt och anpassas till klientens  behov

 

Coaching

Coaching har funnits i många år men behovet har tydliggjorts mycket på senare tid. Coaching handlar om samtal enskilt eller i grupp.
Begreppet coaching innebär en hjälp  på vägen, vägledning och att finna rätt spår. 

Coaching lämpar sig för dig som vill utvecklas eller vill genomföra några förändringar i livet, stora som små.
Du som person bör tydligt veta vad du har för mål och vad det är för förändring du vill göra.  Coachen hjälper dej att bedöma om det är ett konkret och relevant mål. Det är sedan detta står i fokus under hela utvecklingsfasen. Coachen hjälper dej att fokusera och bli målmedveten med hjälp av olika arbetsmetoder.
Eftersom coaching  vanligtvis sker regelbundet under en längre tid, har förändringarna chans att bli bestående. Ett exempel där coaching kan vara bra är t.ex. vid viktproblematik.

Coachen fungerar som en resurs när du är på väg att ta nya steg i ditt liv, men coachen kan inte göra jobbet åt dig. En coach ställer krav, ger konkreta förslag och handfasta råd, konfronterar, utmanar med utveckling som mål. Coaching är tufft men coachen stöttar, ger professionell handledning och adekvata råd för hur du ska gå till väga för att nå dina mål.  Är det svårt hjälper coachen dig på rätta vägar. Coachen utmanar dig och ditt tankesätt för att du ska utvecklas och komma dit du vill. Coachen hjälper dig att se och att öppna nya vägar och möjligheter., kanske inte alltid de lättaste vägarna men de som leder dig dit du vill, till det du vill uppnå och bibehålla resultatet.

Coaching kan användas både för privatpersoner men även för företag och föreningar. Coaching kan handla om professionell vägledning, handledning och mental träning inom idrott, för andra kan det handla om stöd att genomföra en förändring i ett företag, leda en process eller utbildning.
Coaching är tufft och krävande men utvecklingen enorm när man nått målet. En coach använder personen eller gruppens egna resurser för att lyfta gruppen, gå vidare och utvecklas.


Hur går ett samtal till?
Vanligtvis träffas klienten och coachen regelbundet under en längre tid. Ibland kan man köpa ett uppdrag till fast pris på 3-6 månader där ett visst antal personliga kontakter ingår men även telefonsamtal och mailkontakt.
Vid första träffen tydliggör  klienten sina önskemål och förväntningar. Därefter läggs en struktur upp, en sk handlingsplan. Coachen ska fungera som en resurs för dej men kan inte göra jobbet. Coachen ska stötta dig och hjälpa dej tillbaka på rätt spår.
Tillsammans sätter ni upp mål, olika handlingar som du ska arbeta med till nästa träff. Det är du själv som prioriterar frågorna. Förbered dig på utmaningar från din coach. Det är du själv som avgör vad som är rimligt att göra från gång till gång men kom ihåg att du är där för att du vill utvecklas.
Coaching är din chans att utvecklas, se nya möjligheter och släppa mentala låsningar.Hem 

v