Gästbok

 

 

 

                                                             

 

 ERBJUDANDE


Pressentkort
Ge bort en gåva till en vän.


Rabatter
10 % rabatt


Dropp in
Torsdagar mellan
13.00 - 18-00


Besöksadress;


NP Coaching-Konsult
Muraregatan 6
302 48 Halmstad
Tel 0763-10 30 00

nenad@np-coaching-konsult.se

 

    Snabb Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem

 

Copyright ® 2010 NP Coaching-Konsult Besöksadress;   Muraregatan 6   302 48 Halmstad           Tel;  0763-103 000           Mail;  nenad@np-coaching-konsult.se

NP  Coaching-Konsult

Resultatinriktad coaching

Står företaget inför en förändringsprocess?
Behöver ditt företags personal hjälp att utvecklas, skaffa inspiration eller finns det problem på arbetsplatsen?

På en arbetsplats samlas många individer med olika tankesätt, värderingar och förmågor.  Ibland uppstår av olika orsaker situationer som gör att arbetsglädjen minskar.  Varför?
Kanske står företaget inför en förändringsprocess, kanske finns det problem inom personalgruppen, kanske finns missbruksproblem eller konflikter. Kanske är det så att personalen behöver utvecklas och få ny inspiration.

Genom att regelbundet erbjuda personalen  i företaget handledning och professionell reflektion genom Coaching och KBT  kan dessa problem minskas. Arbetsglädje leder till mindre sjukfrånvaro och högre arbetsprestation. Trivseln är viktig.

Genom regelbundna professionella samtal kan man också tidigt upptäcka förändringar  inom gruppens välbefinnande.  Att arbeta förebyggande är viktigt.

Är problemen redan ett faktum kommer jag till ert företag, gör en Värdering av situationen – genomför en analys –  utformar en handlingsplan – genomför åtgärder enligt handlingsplanen och till sist
- gör en utvärdering av situationen.

Jag arbetar både med enskilda samtal, gruppsamtal och har föreläsningar enligt önskemål. Allt för ert företags utveckling.

 

NP Coaching- Konsult kan erbjuda ditt företag följande;

- Coaching
- Handledning
- Arbetsledning
- Gruppdynamik
- Motiverande samtal
- Stödjande samtal, enskilt eller i grupp.
- Samspel i grupp
- Mental träning
- Mental coaching
- Konsten att samtala
- Vägledning vid förändringar på arbetsplatsen
- Förbättra arbetsklimatet genom samtal
- Öka gemenskapen genom samtal
- Förändra situationen på arbetsplatsen
- Finna inspirationen i företaget
- Komma på bättre tankar
- Öka prestation
- Att öka målmedvetenheten
- Stresshantering
- Konflikthantering
- Krishantering
- Ta hand om dej själv, bygg upp din kropp och själ.

 

 

 

 

 

Tiden är inne!

Investera i din personal.

v